Naučnici sa UNSA ostvarili vrhunski rezultat: Fetić i Milošević objavili rad u Physical Review Letters

17. marta 2021. godine rad “High-order phase-dependent asymmetry in the above-threshold ionization plateau“ („Fazno-zavisna asimetrija više reda u platou jonizacije iznad praga“ https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.126.113201), čiji su koautori doc. dr. Benjamin Fetić i akademik prof. dr. Dejan Milošević sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen je u američkom časopisu Physical Review Letters, najboljem časopisu iz fizike u kojem se […]

Mašinski fakultet UNSA: Izuzetan naučni doprinos u oblasti numeričkog modeliranja mjernih blendi

Naučni rad „Istraživanje uticaja naslaga na parametre toka gasa kroz mjerne blende sa više otvora“ (engl. Investigation of the contamination influence on the parameters of gas flow through multi-hole orifice flow meter) autora doc. dr. Amre Hasečić i prof. dr. Ejuba Džaferovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljen je u prestižnom časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement […]

Održan okrugli sto o temi „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima“

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) 22. februara 2021. godine održan je okrugli sto o temi „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima“.  Prisutne učesnike pozdravila je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, naglasivši da je formiranje novog ministarstva koje je fokusirano isključivo na visoko obrazovanje, nauku i […]

Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta ustanovio je nove slučajeve infekcije virusa B117 SARS Corona 2

Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ustanovio je nove slučajeve infekcije virusa B117 SARS Corona 2, poznatijeg kao varijantni britanski soj (VOC 501Y.V1).Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ustanovio je, sekvencioniranjem novih 12 uzoraka, nove slučajeve infekcije varijantnim britanskim sojem B117. Od ukupno 12 sekvencioniranih […]

BiH potpisala Sporazum sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja u oblasti fizike visokih energija (CERN)

Ministrica Ankica Gudeljević je 16. februara 2021. godine putem videolinka potpisala Sporazum sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja u oblasti fizike visokih energija (CERN). U ime CERN-a Sporazum je potpisala generalna direktorica CERN-a Fabiola Gianotti, a u ime BiH ministrica civilnih poslova BiH.Imajući u vidu da su istraživanja u oblasti fizike visokih energija važna za […]

Tehnički simpozij u okviru Dana BHAAAS 2021.

Poštovane kolegice i kolege, čast i zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da će se od 24. do 27. juna 2021. godine u Mostaru, u organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS), održati Technical Section symposia kao dio Dana BHAAAS 2021. BHAAAS je osnovana 2007. godine u Charlotteu, […]

Izvrsni rezultati mladog naučnika sa Mašinskog fakulteta UNSA

Naučni rad On the dynamics of vibro-impact systems with ideal and non-ideal excitation predstavlja pionirski rad iz oblasti vibro-udarnih sistema sa neidealnom pobudom.  Istraživanje iz ove oblasti je plod naučnoistraživačke saradnje višeg asistenta dr. Džanka Hajradinovića (katedra za Mehaniku, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu) sa kolegama sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miodragom Zukovićem i […]

Pokretanje online platforme OPEN i prva online konferencija

Povodom pokretanja online platforme OPEN, koju je podržala Zapadnobalkanska alumni asocijacija (WBAA), a koju su kreirali članovi WBAA-e u ime Univerziteta u Sarajevu (mr. Adnan Rahimić i doc. dr. Hatidža Jahić), pozivamo vas da prisustvujete našoj prvoj online konferenciji na kojoj će biti predstavljena ideja i motivacija za ovaj projekat. Nakon toga dobit ćete i […]

Okrugli sto „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima”

Univerzitet u Sarajevu i BHAAAS Vas sa zadovoljstvom pozivaju na Okrugli sto „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima”, koji se organizuje u okviru saradnje Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu i Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).  Pridružite nam se u ovom transferu znanja i bogatog iskustva o praksama istraživanja i razvoja na univerzitetima. […]