Opći cilj ovog 5. vanrednog poziva za podnošenje prijedloga projekata je podizanje kompetencija i vještina u domenima koji se smatraju strateški važnim za Jadransko-jonsko programsko područje (ADRION).
Poziv je fokusiran na sljedeće prioritete:
1. Plava ekonomija
2. Društvene inovacije
3. Obnovljiva energija
4. Cirkularna ekonomija
Cilj ovog poziva je razviti zajedničke master programe koji će se odvijati u programskom periodu 2021-2027. Projekti koji uspješno ispunjavaju ciljeve ovog poziva smatrat će se strateškim i bit će odobreni u IPA ADRION programu 2021-2027.
Institucije/Organizacije koje mogu prijaviti projekte:
    Univerziteti/fakulteti koji se nalaze u ERDF ili IPA II partnerskim državama;
    Poslovne institucije;
    Istraživačke institucije sa ekspertizom iz odabrane oblasti.
Vodeći partner mora biti univerzitet/fakultet koji se nalazi u partnerskoj državi ERDF-a; javna institucija, ili institucija registrirana u skladu sa domaćim zakonima.
Poziv je otvoren za prijave od 7. juna do 8. jula 2022. godine. 
Ukupan budžet Poziva je 4 miliona EUR, a pojedinačni projekti mogu biti u vrijednosti do 1 milion EUR.
Više informacija je dostupno na linku: