Univerzitet u Sarajevu preko Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta učestvuje u H2020 Twinning projektu: “Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina” ili SMARTWATER (H2020-WIDESPREAD-2020-5 CSA).

U sklopu projekta planirana je i jedna stipendija za master studiji (Sustainable Water and Land Management in Agriculture) u Italiji na CIHEAM IAMB – Mediterranean Agronomic Institute of Bari.

Pored Univerziteta u Sarajevu partneri na ovom projektu su:

Web stranica projekta: http://www.smartwater-project.eu/

Poziv za prijavu za stipendiju za Master studij “Sustainable Water and Land Management in Agriculture

Kontakt voditelja projekta ispred UNSA: s.cadro@ppf.unsa.ba