Konkurs za dodjelu stipendije – Master studij “Sustainable Water and Land Management in Agriculture”

Univerzitet u Sarajevu preko Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta učestvuje u H2020 Twinning projektu: “Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina” ili SMARTWATER (H2020-WIDESPREAD-2020-5 CSA). U sklopu projekta planirana je i jedna stipendija za master studiji (Sustainable Water and Land Management in Agriculture) u Italiji na CIHEAM IAMB – Mediterranean Agronomic Institute of Bari. Pored Univerziteta u Sarajevu partneri na ovom […]

Virtuelni samit o budućnosti društveno odgovornog istraživanja i inovacija

Projekat RRING (Responsible Research and Innovation Networked Globally; https://rring.eu/), finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020,  nakon tri godine svog rada organizuje Virtuelni Samit o budućnosti društveno odgovornog istraživanja i inovacija. Tokom trajanja projekta provedeno je niz aktivnosti u svrhu razumijevanja stavova prema društveno odgovornom istraživanju i inovaciji širom svijeta. Projekat […]

Značajan naučni uspjeh: Prof. dr. Muharem Avdispahić objavio je rad u časopisu Američkog matematičkog društva Mathematics of Computation

Rad pod naslovom „Efektivne granice za Huberovu konstantu i Faltingsovu delta funkciju”, čiji je autor prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Odsjeka za matematiku, objavljen je u Q1 časopisu Američkog matematičkog društva Mathematics of Computation. U radu je prof. dr. Muharem Avdispahić uspio da smanji dosadašnju procjenu gornje granice za Faltingsovu delta funkciju, zavisno od situacije, […]

Erasmus+ CBHE projekat “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm) započeo sa realizacijom

Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Biulding in the field of Hgiher Education – CBHE) pod nazivom “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm) započela je 15. januara 2021. godine.  Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno […]

Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta ostvarili vrhunski rezultat: Prof. dr. Irzada Taljić i prof. dr. Muhamed Brka objavili rad u časopisu „Food Quality and Preference“

U situaciji velikog broja ljudi zaraženih virusom COVID-19, grupa istraživača (AGR-141, Odsjek za hranu i ishranu) sa Univerziteta u Granadi (Španija) (https://www.ugr.es/~nutricion/inv_agr141.php), u saradnji s evropskim partnerima, uključujući Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu (https://ppf.unsa.ba/?lang=en), pokrenula je online istraživanje tokom proljeća 2020. godine (prvi „lockdown“), kako bi se utvrdio utjecaj COVID-19 restrikcija na prehrambene navike evropskih […]

Erasmus+ CBHE projekat “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm) započeo sa realizacijom

Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Biulding in the field of Hgiher Education – CBHE) pod nazivom “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm)započela je 15. januara 2021. godine.  Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno su […]

Novi međunarodni uspjeh istraživača sa Univerziteta u Sarajevu: Promovirana digitalna izložba o torturi nad vjernicima u Sovjetskom Savezu

Istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članovi Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA su nakon projekata na Kipru, Malti, Italiji, Albaniji, te u zemljama bivše Jugoslavije realizirali projekat „Underground“ koji svjedoči o represijama nad pravoslavnim vjernicima u Sovjetskom Savezu.  Na poziv dr. Jamesa Kapala sa University College Cork, Irska, koordinatora ERC-projekta „Hidden Galleries“, nakon workshopa koji je […]

Obavijest o održavanju internacionalne konferencije o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama – ICDEA2021

Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama-ICDEA2021, koja je trebala biti održana u julu 2021. godine u Sarajevu, održat će se online od 26. do 30.jula 2021. godine. Organizatori ICDEA2021 su Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Internacionalno udruženje za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations). […]

Naučnici sa UNSA ostvarili vrhunski rezultat: Fetić i Milošević objavili rad u Physical Review Letters

17. marta 2021. godine rad “High-order phase-dependent asymmetry in the above-threshold ionization plateau“ („Fazno-zavisna asimetrija više reda u platou jonizacije iznad praga“ https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.126.113201), čiji su koautori doc. dr. Benjamin Fetić i akademik prof. dr. Dejan Milošević sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen je u američkom časopisu Physical Review Letters, najboljem časopisu iz fizike u kojem se […]

Mašinski fakultet UNSA: Izuzetan naučni doprinos u oblasti numeričkog modeliranja mjernih blendi

Naučni rad „Istraživanje uticaja naslaga na parametre toka gasa kroz mjerne blende sa više otvora“ (engl. Investigation of the contamination influence on the parameters of gas flow through multi-hole orifice flow meter) autora doc. dr. Amre Hasečić i prof. dr. Ejuba Džaferovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljen je u prestižnom časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement […]