U okviru Dunavskog transnacionalnog programa (DTP), a s ciljem detaljnijeg upoznavanja s Programom za dunavsku regiju (Danube Region Programme) 2021-2027, od kraja maja do sredine juna biće održana serija od devet tematskih webinara o mogućnostima finansiranja u novom programskom periodu:

23. maja 2022, biće riječi o specifičnim ciljevima unutar tematske oblasti Pametnija dunavska regija:

26. maja 2022. biće tretiran jedan od ciljeva koji je u fokusu tematske oblasti Zelenija dunavska regija s manje ugljenika:

Svoje prisustvo na navedenim webinarima možete registrovati preko web stranice programa (https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/webinars),

 na kojoj su također objavljene  informacije o webinarima koji tretiraju ostale specifične ciljeve.

Ukoliko ste zainteresovani za finansiranje koje je predviđeno dokumentom Programa za dunavsku regiju 2021-2027, ovo je prilika da saznate nešto više o mogućnostima koje se nude u okviru četiri tematske oblasti (pored navedenih, druge dvije oblasti su Društvenija dunavska regija i Bolje upravljanje saradnjom u dunavskoj regiji).

Napominjemo da se webinari održavaju na engleskom jeziku.