Direkcija za evropske integracije BiH organizuje 30.07.2024. godine informativnu sesiju o Petom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Interreg Euro-MED Programa 2021-2027. Informativna sesija će se održati online, putem aplikacije Microsoft Teams, u terminu od 10:00 do 11:45 sati. Registracija za učešće se vrši putem sljedećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/16RRIDrmn2fUvxhtf5hZm4rPafpqcMZCKI7DKWFF-dHo/viewform?edit_requested=tru

Ovim pozivom obuhvaćene su dvije teme: smanjenje i upravljanje otpadom, te nestašica vode. Poziv se odnosi na programske prioritete Pametniji i Zeleniji Mediteran, kao i na sve četiri programske misije:

U tu svrhu tematski strateški teritorijalni projekti mogu kombinovati izvođenje studija, ispitivanje rješenja i prenošenje rezultata.

Projektni zadaci su objavljeni na web stranici poziva (https://interreg-euro-med.eu/en/call-5-strategic-territorial-projects/), sa okvirnim budžetom od 35 miliona eura. Postupak prijavljivanja odvija se u dvije faze. U prvoj fazi zainteresovani korisnici su dužni da dostave sažetak projekta do 26.9.2024. do 13 sati. U drugoj fazi podnosioci prijedloga projekata, koji budu pozitivno ocijenjeni nakon prve faze, podnose punu prijavu u periodu od 7.1.2025. od 13 sati do 28.2.2025. do 13 sati.

Direkcija za evropske integracije poziva sve potencijalne aplikante da prisustvuju događaju i dobiju odgovore na eventualna pitanja u vezi sa prijavom i realizacijom projekata, uz napomenu da aplikanti iz IPA zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, u ovom programu imaju mogućnost da budu vodeći partneri u projektima.