Dodjela UNDP sredstava za istraživačkorazvojne projekte iz oblasti tehničkih nauka

Na osnovu Ugovora broj 0101-7576/21 od 21. 07. 2021. godine o sufinansiranju istraživačkorazvojnih projekata iz oblasti tehničkih nauka, zaključenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Univerziteta u Sarajevu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora broj: 02-23-3/21 od 12. 07. 2021. godine, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-115/21 od 22. 07. 2021. godine, Univerzitet u […]

Međunarodna online konferencija Varna Free Univerziteta iz Bugarske

Dijelimo poziv Varna Free Univerziteta iz Bugarske na međunarodnu online konferenciju za mlade naučnike, studente i studente doktorskog studija pod nazivom: “CHALLENGES AND APPROACHES TO OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19 CRISIS “Dates: 11-12 June 2021 https://www.vfu.bg/challenges-and-approaches-to-overcoming-the-consequences-of-the-covid-19-crisis-2.html

Konkurs za dodjelu stipendije – Master studij “Sustainable Water and Land Management in Agriculture”

Univerzitet u Sarajevu preko Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta učestvuje u H2020 Twinning projektu: “Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina” ili SMARTWATER (H2020-WIDESPREAD-2020-5 CSA). U sklopu projekta planirana je i jedna stipendija za master studiji (Sustainable Water and Land Management in Agriculture) u Italiji na CIHEAM IAMB – Mediterranean Agronomic Institute of Bari. Pored Univerziteta u Sarajevu partneri na ovom […]

Virtuelni samit o budućnosti društveno odgovornog istraživanja i inovacija

Projekat RRING (Responsible Research and Innovation Networked Globally; https://rring.eu/), finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020,  nakon tri godine svog rada organizuje Virtuelni Samit o budućnosti društveno odgovornog istraživanja i inovacija. Tokom trajanja projekta provedeno je niz aktivnosti u svrhu razumijevanja stavova prema društveno odgovornom istraživanju i inovaciji širom svijeta. Projekat […]

Značajan naučni uspjeh: Prof. dr. Muharem Avdispahić objavio je rad u časopisu Američkog matematičkog društva Mathematics of Computation

Rad pod naslovom „Efektivne granice za Huberovu konstantu i Faltingsovu delta funkciju”, čiji je autor prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Odsjeka za matematiku, objavljen je u Q1 časopisu Američkog matematičkog društva Mathematics of Computation. U radu je prof. dr. Muharem Avdispahić uspio da smanji dosadašnju procjenu gornje granice za Faltingsovu delta funkciju, zavisno od situacije, […]

Erasmus+ CBHE projekat “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm) započeo sa realizacijom

Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Biulding in the field of Hgiher Education – CBHE) pod nazivom “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm) započela je 15. januara 2021. godine.  Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno […]

Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta ostvarili vrhunski rezultat: Prof. dr. Irzada Taljić i prof. dr. Muhamed Brka objavili rad u časopisu „Food Quality and Preference“

U situaciji velikog broja ljudi zaraženih virusom COVID-19, grupa istraživača (AGR-141, Odsjek za hranu i ishranu) sa Univerziteta u Granadi (Španija) (https://www.ugr.es/~nutricion/inv_agr141.php), u saradnji s evropskim partnerima, uključujući Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu (https://ppf.unsa.ba/?lang=en), pokrenula je online istraživanje tokom proljeća 2020. godine (prvi „lockdown“), kako bi se utvrdio utjecaj COVID-19 restrikcija na prehrambene navike evropskih […]

Erasmus+ CBHE projekat “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm) započeo sa realizacijom

Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Biulding in the field of Hgiher Education – CBHE) pod nazivom “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm)započela je 15. januara 2021. godine.  Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno su […]

Novi međunarodni uspjeh istraživača sa Univerziteta u Sarajevu: Promovirana digitalna izložba o torturi nad vjernicima u Sovjetskom Savezu

Istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članovi Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA su nakon projekata na Kipru, Malti, Italiji, Albaniji, te u zemljama bivše Jugoslavije realizirali projekat „Underground“ koji svjedoči o represijama nad pravoslavnim vjernicima u Sovjetskom Savezu.  Na poziv dr. Jamesa Kapala sa University College Cork, Irska, koordinatora ERC-projekta „Hidden Galleries“, nakon workshopa koji je […]

Obavijest o održavanju internacionalne konferencije o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama – ICDEA2021

Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama-ICDEA2021, koja je trebala biti održana u julu 2021. godine u Sarajevu, održat će se online od 26. do 30.jula 2021. godine. Organizatori ICDEA2021 su Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Internacionalno udruženje za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations). […]