INFO – HORIZON EUROPE, MSCA, COST I DRUGI POZIVI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA

Newsletter Western Balkans Info Hub  (ranije poznat kao platforma WBC-RTI.info http://wbc-rti.info/) djeluje kao izvor visokokvalitetnih informacija o istraživanju, tehnologiji i inovacijama, ali i obrazovanju, kulturi, mladima i sportu zapadnog Balkana. Platformu podržava projekat POLICY ANSWERS, koji je finansiran u okviru programa Horizon Europe za istraživanje i inovacije u kojem učestvuje i Univerzitet u Sarajevu. Za […]

Dodjela UNDP sredstava za istraživačkorazvojne projekte iz oblasti tehničkih nauka

Na osnovu Ugovora broj 0101-7576/21 od 21. 07. 2021. godine o sufinansiranju istraživačkorazvojnih projekata iz oblasti tehničkih nauka, zaključenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Univerziteta u Sarajevu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora broj: 02-23-3/21 od 12. 07. 2021. godine, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-115/21 od 22. 07. 2021. godine, Univerzitet u […]