U periodu od 24. do 27. juna 2021. godine u Mostaru, u organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS), a u sklopu 12th annual Days of BHAAAS in Bosnia and Herzegovina bit će organiziran multidisciplinarni simpoziji pod nazivom “COVID-19 Research Across Disciplines”. 

Simpoziji ima za cilj da uključi sve aspekte nauke poput medicine, epidemiologije, genetike, ekonomije, prava, psihologije i drugih, a koji mogu dati značajan doprinos u razmjeni znanja, istraživanja i dostignuća u svim aspektima ljudskog društva vezanim za krizu izazvanu pandemijom s COVID-19 kako na području Bosne i Hercegovine tako i cijelog svijeta.

Rok za slanje apstrakta je 1. april 2021. godine.

Za sve dodatne informacije, kao i informacije za slanje apstrakta možete naći na:
https://bhaaas.org/mostar-2021/abstracts-papers-submission/#1583836965839-23cb5b6a-687e687e