Od 12. aprila  2024. biće otvoren poziv za dodjelu finansijske podrške putem Inovacionih vaučera, odnosno „Vaučeri za inovacije Zapadnog Balkana“  kao dio projekta „ODGOVORI KROZ POLITIKE – implementacija i podrška u izradi politika iz oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanu“ (eng. POLICY ANSWERS – R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkans)“, u kojem je Univerzitet u Sarajevu jedan od partnera.  

Projekat “ODGOVORI KROZ POLITIKE“ inače implementira skup različitih aktivnosti koje imaju za cilj aktiviranje različitih zainteresovanih strana kako bi se poboljšala međusobna povezanost ekonomija Zapadnog Balkana. Među aktivnostima projektima su pilot programi „Vaučeri za inovacije Zapadnog Balkana“ i „Šema mobilnosti Zapadnog Balkana“.

Inovacijski vaučeri Zapadnog Balkana (IV) su jednostavan direktan finansijski poticaj koji kompanije koriste za pokrivanje dijela troškova usluga koje pružaju istraživačke i razvojne (R&D) organizacije, čime se intenziviraju obim i dinamika razvoja proizvoda i usluga, kao i njihov plasman na tržište.

Ovaj program podrške predviđen je za privredne subjekte registrovane kao mikro, mala ili srednja kompanija (korisnici IV) i registrovana u bilo kojoj ekonomiji Zapadnog Balkana (najmanje 51% u privatnom vlasništvu), osnovana prema važećem zakonu o privrednim društvima.

Ukupan budžet za dodjelu sredstava kroz IV za ovaj javni poziv je 240.000 EUR. Jedan vaučer može pokriti najviše 80% (osamdeset posto) ukupnih troškova usluge koju pruža HEI/PRO, do iznosa od 8.000 EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Rok za podnošenje prijave je 26.06.2024, a da bi se apliciralo za sredstva dodijeljena putem IV, kompanija podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokumentaciju putem obrasca za prijavu.

Detaljnije informacije o ovom pozivu kao i materijali za prijavljivanje dostupni su na stranici:

https://fitr.mk/en/western-balkans-innovation-vouchers-call/