Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama-ICDEA2021, koja je trebala biti održana u julu 2021. godine u Sarajevu, održat će se online od 26. do 30.jula 2021. godine.

Organizatori ICDEA2021 su Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Internacionalno udruženje za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations).

Cilj ICDEA2021 je da na jednom mjestu okupi istraživače, doktorske studente, postdoktorande i druge zainteresirane da prezentiraju rezultate svojih istraživanja iz oblasti diferentnih jednadžbi, diskretnih dinamičkih sistema i njima srodnih oblasti, kao i njihovih primjena u drugim naukama.

Prethodne ICDEA su održane u sljedećim gradovima: London (UK)  2019., Dresden (Germany)  2018., Timisoara (Romania)  2017., Osaka (Japan)  2016., Bialystok (Poland)  2015., Wuhan (Hubei, China)  2014., Muscat (Oman)  2013., Barcelona (Spain)  2012., Trois-Rivières (Quebec, Canada)  2011., Riga (Latvia)  2010., Estoril (Portugal)  2009., Istanbul (Turkey)  2008, Lisbon (Portugal)  2007., Kyoto (Japan)  2006., Munich (Germany)  2005., Los Angeles (California, USA)  2004., Brno (Czech Republic) 2003., Changsha (China)  2002., Augsburg (Germany)  2001., Temuco (Chile)  2000., Poznan (Poland) u 1998., Taipei (Taiwan) 1997., Veszprém (Hungary) 1995. i San Antonio (Texas, USA) 1994.

Plenarni predavači su renomirani matematičari koji rade u oblastima diferentnih jednadžbi /diskretnih dinamičkih sistema i njihovim interakcijama sa nelinearnim naukama. 

Plenarni predavači su:

John Appleby, Dublin City University, Ireland
Francisko Balibrea Gallego, Universidad de Murcia, Spain
Saber Elaydi, Trinity University, USA
Peter E. Kloeden, University of Tubingen, Germany
René Lozi, Université de Nice Sophia-Antipolis, France
Lubomir Snoha, Matej Bel University, Banska Bistrica, Slovakia
Walter Van Assche, Department of Mathematics, KUL Louven, Belgium
Gail Wolkowitz, Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, Canada
Jianshe Yu, Center of Applied Mathematics, College of Mathematics and Information Sciences, Guangzhou, China
Weinian Zhang, School of Mathematics, Sichuan University, China

Na konferenciji će biti i nekoliko specijalnih sesija organiziranih od strane internacionalno poznatih eksperata u oblastima diferentnih jednadžbi/diskretnih dinamičkih sistema. 

Eventualna pitanja pošaljite na: icdea2021@pmf.unsa.ba

Online registracija je otvorena na: https://icdea2021.pmf.unsa.ba/registration-2/
Podnošenje  abstrakta na: https://icdea2021.pmf.unsa.ba/abstract-submission/

Glavni datumi:
Krajnji datum za registraciju: Juni 20, 2021.
Krajnji datum za podnošenje abstrakta: Juni 25, 2021

Za sve novosti vezano za ICDEA2021 posjetite stranicu https://icdea2021.pmf.unsa.ba/ 


Srdačan pozdrav

Senada Kalabušić
Predsjedavajuća Organizacionog odbora