Naučni rad „Istraživanje uticaja naslaga na parametre toka gasa kroz mjerne blende sa više otvora“ (engl. Investigation of the contamination influence on the parameters of gas flow through multi-hole orifice flow meter) autora doc. dr. Amre Hasečić i prof. dr. Ejuba Džaferovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljen je u prestižnom časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement časopisu (Q1 WoS). 

Rad je realiziran u saradnji sa prof. dr. Sinišom Bikićem sa Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa kojim je već ranije uspostavljena i uspješno održavana naučna saradnja. Ideja za spomenuto istraživanje je potekla prvobitno kroz završni rad studentice Mašinskog fakulteta UNSA Jasmine Imamović, čiji rezultati su već objavljeni u sklopu naučnog rada „Numerical analysis of the contamination influence on the parameters of gas flow through single-hole orifice meter”  na internacionalnoj konferenciji ICNAAM (International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics), koja je održana u septembru 2020. godine u Grčkoj.  

Ovaj naučni rad predstavlja  izuzetan naučni doprinos u oblasti numeričkog modeliranja mjernih blendi, budući da je ovo prvo numeričko istraživanje uticaja naslaga na parametre toka kod mjernih blendi sa više otvora.  

Rad je trenutno dostupan kao Early Access u IEEE Xplore na linku: https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3063198.