Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ustanovio je nove slučajeve infekcije virusa B117 SARS Corona 2, poznatijeg kao varijantni britanski soj (VOC 501Y.V1).
Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ustanovio je, sekvencioniranjem novih 12 uzoraka, nove slučajeve infekcije varijantnim britanskim sojem B117. Od ukupno 12 sekvencioniranih uzoraka četiri uzorka su pozitivna na varijantni soj B117. Tri pozitivna uzorka su uzorci državljana BiH, dok je jedan pozitivan uzorak porijeklom od stranog državljanina.
Osim navedenog nevarijantnog soja B117, sekvencioniranjem je utvrđena cirkulacija i genetske linije B.1.258, koja se također, poput britanskog varijantnog soja, brže širi, čime se – prema mišljenju stručnjaka Fakulteta – znatno povećava potencijal pogoršanja epidemiološke situacije u BiH i FBiH.