U situaciji velikog broja ljudi zaraženih virusom COVID-19, grupa istraživača (AGR-141, Odsjek za hranu i ishranu) sa Univerziteta u Granadi (Španija) (https://www.ugr.es/~nutricion/inv_agr141.php), u saradnji s evropskim partnerima, uključujući Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu (https://ppf.unsa.ba/?lang=en), pokrenula je online istraživanje tokom proljeća 2020. godine (prvi „lockdown“), kako bi se utvrdio utjecaj COVID-19 restrikcija na prehrambene navike evropskih populacija, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Projekat ima naziv Changes in Dietary Behaviours During the COVID-19 Outbreak Confinement in the Adult Population (COVIDiet_Int). Upisan je na ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04449731), a kao rezultat objavljen je zajednički rad pod naslovom „Impact of COVID-19 confinement on eating behaviours across 16 European countries: the COVIDiet cross-national study“ u naučnom časopisu kategorije Q1 „Food Quality and Preference“ – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329321000586?via%3Dihub