Fakultet veterinarske medicine Univerziteta Afyon Kocatepe (Turska) organizira internacionalni kongres bioloških i zdravstvenih nauka o kojem više informacija možete naći na linku: https://www.biohealthcongress.com.

Kongres se održava od 26. do 28. februara 2021. godine online i registracija učesnika je besplatna.

Jedan od pozvanih predavača na kongresu je prof. dr. Nihad Fejzić u ime Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.