Poštovane kolegice i kolege,

čast i zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da će se u periodu od 24.do 27.juna 2021. godine u Mostaru, u organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) po prvi put održati 1st Symposium of Veterinary medicine and Forestry, kao dio Dana BHAAAS 2021. BHAAAS je osnovana 2007. godine u Charlotte, North Carolina, U.S. s ciljem okupljanja istaknutih pojedinaca, stručnjaka, kulturnih radnika i umjetnika iz dijaspore i BiH, u sklopu koje se svake godine održavaju Dani BHAAAS-a, kontinuirano već 11 godina. 

Po prvi put imamo čast da organizujemo sekciju za veterinarstvo i šumarstvo, sa posebnim osvrtom na najnovija istraživanja, rezultate i primjene vodećih tehnologija. Simpozij će dati doprinos u predstavljanju istraživanja i dostignuća u svim aspektima, a u svrhu inovacija u razvoju veterinarske medicine, šumarstva i hortikulture kako na području Bosne i Hercegovine tako i  Evrope, a i  šire.  Poseban akcenat će se staviti na interakciju i networking učesnika i organizatora.  

Planirane teme simpozijuma su:


Programme session I

Programme session II

Apstrakti će biti objavljeni u Indexiranom časopisu Acta Medica Saliniana (Indexiran u Scopus, Index Copernicus Master Journal List, EBSCO, The Ulrich’s Periodical Directory, Directory of Open Access Journals, Open J-Gate, ProQuest, Google Scholar).

Biće nam čast i zadovoljstvo da se aktivno uključite u planirane aktivnosti slanjem vašeg apstrakta (sažetka), a sve sugestije su dobrodošle. Posebno pozivamo da se mlade kolege specijalizanti i studenti odazovu u sto većem broju.

Rok za slanje apstrakta je 01. april 2021 godine.    

Za sve dodatne informacije mozete se obratititi na mail: amina.hrkovic@vfs.unsa.bainfo@bhaaas.org, a web link i dodatne informacije za slanje apstrakta možete naći na: https://bhaaas.org/mostar-2021/https://bhaaas.org/mostar-2021/abstracts-papers-submission/#1583836965839-23cb5b6a-687e

Prema postojećim informacijama, održavanje simpozijuma će biti uskladjeno sa datom epidemiološkom situacijom (on-site, hybrid ili online).